Regnskapstjenester for virksomheter i Telemark

Vi fører regnskap for små og mellomstore bedrifter, inkludert landbruk, i Telemark.

Regnskap/Årsoppgjør

Vi tar alle typer oppdrag innen bokføring, fakturering og betalingsformidling for små- og mellomstore bedrifter innen primærnæring og andre næringer. Utarbeidelse av årsoppgjør, ligningspapirer og skatteberegning.

Lønn

Vi tilbyr fullstendig lønns og personaladministrasjon med lønnsutbetalinger, utsendelse av lønnsslipper og rapporteringer til det offentlige. Vi benytter Hult & Lillevik lønnssystemer.

Firmaregistrering og selskapsstiftelser

Vi kan bistå med å utarbeide alle dokumenter så som selskapsoppgaver, vedtekter, aksjonæravtaler m.m. og alle meldinger til offentlige registre i forbindelse med stiftelse av de fleste typer selskap, for eksempel aksjeselskaper (AS), ansvarlige selskaper (ANS og DA) og enkeltpersonforetak.

Attestering av regnskap til Innovasjon Norge

For utbetaling av tilskudd til investeringsprosjekter krever Innovasjon Norge at investeringene er dokumentert med bilag i regskapet, samt at autorisert regnskapsfører bekrefter dette. Vi har autoriserte regnskapsførere som kan bistå med attestering.

Rådgivning

Vi tar mange typer rådgivingsoppdrag. Rådgivning ved oppstart av næring, skatte- og avgiftsplanlegging, sparing og finansiering, bistand ved utfylling av gave- og arvemeldinger.

Står du foran bruksutbygging eller utbygging og utvidelse av virksomheten eller skal investere i nye maskiner og nytt utstyr, kan det være lønnsomt å kontakte oss. Vi kan hjelpe deg med råd om finansiering og busjettering.

 

Eierskifte

Ring oss i dag 35 06 11 60 

Bøgata 28, 2. etg
3800 Telemark
35 06 11 60
post@boreg.no